Juhász Anita, Pszichológus

Lelki természetű nehézségek esetén szakszerű segítség.

Üdvözlöm Honlapomon!

Juhász Anita vagyok, foglalkozásom pszichológus.

Mindenki szeretne boldog, kiegyensúlyozott életet élni. Életünkben azonban vannak olyan időszakok, amikor a lelki egyensúly felborul, problémák jelentkeznek, amelyekre megoldást kell találni. Bizonyos esetekben a probléma mielöbbi és optimális megoldása érdekében érdemes szakember segítségét igénybe venni. Kultúránkban szerencsére egyre elfogadottabb, ha valaki élete egy szakaszában pszichológushoz fordul. Ma már ez nem számít furcsának, sőt a tudatos életvitel része szaksegítséghez fordulni lelki természetű elakadások esetén. Pszichológusként az én munkám lényege az embereket céljaiknak megfelelően segíteni abban, hogy életükben előrelépés történjen:

Sokszor ez a két tényező erősen összefügg. Ugyanis az, ahogyan az ember érzi magát, hatással van munkájára, kapcsolataira, az emberöröm-készségére, önállóságára, összességében az élettel való elégedettségére. Hátráltathatnak minket múltban kialakult sémáink, félelmeink, kötődésbeli sérüléseink, bizonyos személyiségjegyeink, egy-egy traumatikus életesemény okozta distressz, esetleg krónikusan negatív vélekedéseink, rossz szokásaink, avagy a helytelen életmód okozta ördögi körök.

Jó hír azonban, hogy az elakadások természete megismerhető és kezelhető.

Egyéni konzultációs folyamat esetén szakszerű módszerekkel tudom megismertetni pácienseimmel mindazokat a jellemzőket, amelyek pszichológiai értelemben szerepet játszanak életminőségük alakulásában. Sikereimet szakmai szempontok szerint értékelem rendszeres reflektív munka (szupervízió) során, amely a minőségi pszichológiai ellátásnak elengedhetetlen feltétele. Integratív szemléletben dolgozom, elsősorban személyközpontú- illetve kognitív-szemléletű pszichológiai eszközökkel. Erről további információkat a Módszerek menüpontban találhat.

Családok részére szülői szerepet támogató csoportos foglalkozásokat, készségfejlesztő tréningeket, work-shopokat szervezek. Ezek célja informálni a szülőket a gyermeki érzelemvilág jellemzőiről és támogatni őket a gyermekeik önbizalmának megerősítésében.

Az alábbi kérdések esetén fordulhat hozzám:

Stressz-kezelés, relaxáció elsajátítása;

Önbizalomhiány, önértékelési problémák;

Önismereti kérdések;

Életmódváltás, rossz szokások megszüntetése;

Életútbeli elakadások;

Nehéz élethelyzet okozta stressz;

Újra- és újra visszatérő helyzetek;

Kötődési sérülések;

Kapcsolati, párkapcsolati problémák;

Konfliktusok, kommunikációs problémák;

Gyermekekkel kapcsolatos tanácsadás, gyermeknevelést érintő kérdések;

Juhász Anita, Pszichológus

Igényelhető Szolgáltatásaim

Pszichológiai támogatás egyéni- és csoportos formában. Fókuszban mindig a kliens áll, és az én feladatom megteremteni azt a kényelmes, biztonságos teret, amiben a lehetőség adott a kérdések, problémák megbeszélésére. Mindezt ítélkezéstől mentesen, támogató jelenléttel.

PSZICHOLÓGIAI KONZULTÁCIÓ

Professzionális pszichológiai segítség személyes problémákkal kapcsolatban, négyszemközti helyzetben, teljes diszkréció mellett.

TEMATIKUS CSOPORTOK

Személyes fejlődés, önismeret, rejtett erőforrásaink feltérképezése, stresszkezelés áll a kiscsoportos foglalkozások középpontjában.

SZÜLŐK AKADÉMIÁJA WORKSHOPOK

A továbbképzések fókuszában a szülők által hozott, gyakori problémakörök állnak.
Témáink: szorongásoldás érzelmi coachinggal, pozitív fegyelmezés, motiválás, értő figyelem és hatékony szülői kérések.

CiIRCLE OF SECURITY® PARENTING™

Kapcsolat-alapú intervenció,útmutató a biztonságos kötödéshez. Célja a koragyermekkori érzelemvilág megismerésén keresztül a szülő-gyermek kapcsolat erősítése.

Elérhetőség

Módszerek

Az egyéni pszichológiai tanácsadás munkafolyamata az alábbiak szerint épül fel: Az első találkozás alkalmával a konzultációs igény felmérése történik, erre nem kell külön készülni. Szintén az első alkalommal a munkafolyamat kereteit megismeri: pl. a titoktartás, a terápia formai jellegzetességeit, körülményeit érintő tényezőkről informálom. Meg fogunk fogalmazni célkitűzéseket, várható eredményeket, és meghatározzuk, hogy hány alkalomra van szükség mindezek eléréséhez.
A munkafázis során probléma függvényében ált. 6-12 alkalommal találkozunk. Egyénenként, célok szerint változó, ill. az indikált pszichológiai módszertan szerint is lehetnek különbségek abban, hogy milyen hosszú folyamatot javasolt tervezni.
A heti rendszerességű, egyenként ötvenperces személyes találkozásokat házifeladatok egészíthetik ki, és nem kötelező, ám javasolt az ülésekre jegyzetfüzetet hozni. A folyamat végén összegzünk, értékelést készítünk. Megbeszélés alapján lehetséges új céllal megújítani a szerződést vagy lezárni a segítő folyamatot - az eredmények és igények függvényében.

Integratív szemléleten alapuló, Ausztráliából származó módszer, amellyel viszonylag rövid idő alatt lehet egy-egy jól körülírt problémával kapcsolatosan a megoldáshoz közelebb jutni.

Prof. Dr. Francis Macnab, a CMT módszerének kidolgozója személyes szupervizorom volt a módszer elsajátítása során. A CMT egy sor személyes- és kapcsolati probléma esetén alkalmazható, elsősorban felnőtt kliesneknél és kamaszoknál. A kliens erőforrásaira, aktív részvételére épít, és egy strukturált, hatüléses terápiás folyamatba ágyazva kínálja a hozott probléma pszichés hatótényezőinek megértését.

A CMT több ismert pszichológiai iskola gyakorlatát tartalmazza, úgy mint a kognitív pszichológia, a pszichodinamikus iskola, valamint a filozófiában gyökerező egzisztenciális pszichoterápia tanításait. Megjeleníti a problémák kialakulásának kontextusát, tudattalan mögöttes tartalmakat, és azokat a folyamatokat, amelyek a gondolkodás, a memória, az érzelmek, valamint a viselkedés és a szavak mögött állnak, kiemelt fókuszba helyezve ezek hatását a problémára.

Rendszerszemléletű, szintén Ausztráliából, illetve Új-Zélandról származó terápiás módszertan. Lényege az ember értékrendjének és készségeinek felismerése és erősítése, személyes életútjának tükrében.

A módszer kidolgozói, Micheal White és David Epston úgy gondolták, hogy ha az embereknek segítenek a saját élettörténetükkel kapcsolatos mesék, rövid sztorik kidolgozásában, azzal a jelenben tapasztalt nehézségek leküzdésében is előre tudnak lépni klienseik. A történetmesélés során szereplők, helyszínek, cselekmények bontakoznak ki, és elsősorban identitással kapcsolatos kérdésekre keressük a választ: az értékrendszer, elvek, készségek, erőforrások ugyanis gazdagon megnyilvánulnak egy-egy személyes narratívában.

Ezek azok a meglevő, sokszor szunnyadó erőforrások, amelyek felismerése átlendíthetik a klienst az életében tapasztalható akadályokon. A probléma externalizálása (kimondása) révén pedig lehetőség van összegezni annak hatását az életére, külső megfigyelő szempontjából rátekinteni arra. Ez a terápiás módszer kreatív, megoldás-centrikus, humanisztikus értékekkel jellemezhető eszközöket használ, rövid- és hosszútávú terápiás folyamatban egyaránt alkalmazható, igények és megbeszélés függvényében.

Gondolkodási sémák, berögzült viselkedésmódok, haszontalan szokások megváltoztatását célozzuk meg, rövid idő alatt, kognitív-szemléletű eszköztárral.

A módszer hátterében áll az a felismerés, hogy személyes hiedelmeink, szemléletmódunk alapvetően meghatározzák azt, ahogyan a világot, benne önmagunkat, életünk eseményeit látjuk és ahogyan magunkkal és a világgal szemben érzünk.

Mentális szűrőként működnek a múltban kialakult gondolkodási automatizmusaink: némelyek hasznosak, mások kevésbé. Felismerve a számunkra haszontalan sémákat lehetőségünk nyílik a belső változás elindítására. Ehhez támogatást, szempontokat és gyakorlatias eszközöket fog megismerni a közös munka során.

Segítséggel ugyanis hamarabb tetten érhetők azok a gondolkodásbeli anomáliák, logikai hibák, amelyek egyes berögzült problémák gyökerét jelentik, és amelyekre valószínűleg mi magunk, egyedül nem látunk rá. A mentális akadályozó tényezők megfejtésére kínál lehetőséget ez a fajta pszichológiai eszköztár, amellyel rövid konzultációs munkafolyamat során, egy-egy problémára fókuszáltan dolgozhatunk.

Hétvégi workshopok során technikai jellegű továbbképzést biztosít a sorozat, a gyermeknevelésben gyakorinak számító problémák megoldására. Témák: hisztikezelés, szorongásoldás érzelmi coaching módszerekkel, pozitív fegyelmezés, motiváció és motiválás, kommunikációs készségek: értő figyelem és hatékony szülői kérések a gyermeknevelésben.

A workshop-sorozat megalkotásának hátterében áll az a felismerés, hogy manapság minden munkához képesítés szükséges, csak épp az életben a legfontosabb szerepre nincs felkészítés: a szülői szerepre! Pedig számos kérdés, dilemma foglalkoztatja a szülőket. Kisgyermekes, illetve általános iskolás korú gyermeket nevelő szülőknek ajánljuk, akik alternatívát keresnek azokra az "intuitív" módszerekre a gyermek nevelésében, mint büntetés, jutalmak megvonása, ígéretek halmozása.

Nem-formális oktatási módszerekkel történik a tudást átadása, ami azt jelenti, hogy minimális elmélet mellett a gyakorláson lesz a hangsúly, és kiscsoportos (min. 4, max. 12 fő) formában zajlik a workshop. További információ az “Események” menüpontban.

A tréning leendő szülőknek és kisgyermekes szülőknek segítség elsősorban, célja a gyermekeik érzelmi világának jobb megértése és a szülők támogatása a szülői szerep kihívásaiban.

A tréning során a résztvevők olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek segítségükre lesznek abban, hogy a gyermek jelzéseit, ezáltal érzelmi igényeiket felismerjék, és annak megfelelő választ adjanak számukra. Ezzel nagyban hozzájárulhatnak a gyermekek egészséges érzelmi fejlődéséhez, önbizalmának támogatásához, nem utolsó sorban pedig a szülő-gyermek kapcsolat javulásához.

A Circle of Security Parenting mögött 30 év kutatás áll. A módszer amerikai szerzői (Bert Powerll, Kent Hoffmann, Glen Cooper) azzal a szándékkal hozták létre a programot, hogy a kötődéselméletből ismert tudást használhatóvá tegyék a szülő-gyermek kapcsolat erősítése érdekében, és a biztonságos kötődést, az egészséges érzelmi fejlődés alapjait a szülőkkel megismertessék.

Díjszabás

Egyéni
konzultáció

10 000 HUF

50 perc

Pszichológiai Tanácsadás

Szupportív terápia

Professzionális segítség

Személyesen, négyszemközt

Első
interjú

15 000 HUF

90 perc

Csak az első találkozás alkalmával

Igényfelmérés

Állapotfelmérés

A terápiás terv készítését magában foglalja

Tematikus
Csoport

6 000 HUF

per csoportos alkalom

Kompetenciák Alapján

Célzott Fejlesztés

Önismeret

Max. 12 fő részvételével

Skype
konzultáció

10 000 HUF

50 perc

Egyéni kérdések megválaszolása

Személyes segítség

Távolságból is

Időpontfoglalás

Foglaljon időpontot személyesen, telefonon vagy online. Az online foglalás esetében emailben kap választ a foglalás sikeréről.

Telefonos bejelentkezéshez hétköznap 8:00 -18:00 között hívjon az alábbi telefonszámon:

06 20 263 5079